แบบบันทึกบทเรียนหนึ่งประเด็น(One Point Lesson : OPL)
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
เรื่อง : แก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ ACER รุ่น Aston VM6680G ค้างสถานะเปิดอัตโนมัติ เลขที่เอกสาร : OPL-5/2566
ประเภท : เทคนิคการทำงาน วันที่บันทึก : 8/6/2566
ผู้จัดทำ : ยศพงศ์ ไชยฤกษ์ ผู้ตรวจสอบ : ประพล จาระตะคุ
วัตถุประสงค์ความรู้ : เพื่อให้แก้ปัญหาเครื่องปิดขึ้นเองหลังจากตัดระบบไฟฟ้าในห้องแล็บ
คอมพิวเตอร์รุ่นนี้เป็นเครื่องเช่า ค่าเริ่มจากโรงงานถูกตั้งเอาไว้ให้คงสถานะล่าสุดของเครื่องไว้เมื่อไฟฟ้าดับหรือเกิดเหตุบกพร่องทางไฟฟ้า และเมื่อระบบไฟฟ้ากลับคืนมาเครื่องจะทำงานในสถานะที่ค้างไว้ก่อนเกิดปัญหา ซึ่งในห้องแล็บมีเครื่องจำนวนมากและบางเครื่องอยู่นอกสายตาทำให้ไม่เห็นว่าเครื่องถูกเปิดทั้งๆ ไม่มีคนใช้งานเครื่อง ณ ตอนนั้นเนื่องจาก เครื่องไม่ถูกปิดกันตัดระบบไฟฟ้า

วิธีแก้ไข
 1. เข้าไปใน Bios ของเครื่องโดย กดปุ่ม Del หลังจากเปิดเครื่องในขณะที่เครื่องกำลังบูตระบบ
 2. เมื่อเข้าหน้าจอ Bios Setup ให้เลิก Tab Power
 3. เลือกที่เมนู Restore On AC Power Loss [Last State]
 4. แก้จาก [Last State] ให้เป็น [Off] ด้วยการกดปุ่มเครื่องหมายลบที่แป้นคียบอร์ด
 5. กดเซฟแล้วรีบูตเครื่องใหม่
https://five-december.com/appManager/labManager/uploads/inline1302689873.png
Print