CSTE OPL (ONE POINT LESSON)

OPL (ONE POINT LESSON) หรือบทเรียนหนึ่งประเด็นเป็นวิธีการในการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ จากหน่วยงานต่าง ๆ โดยใช้การเขียนหรือถ่ายทอดความรู้ของตนเองลงบนเอกสาร สื่อสารได้ในเวลาอันสั้นไม่เกิน 5 นาที ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว
คุณสามารถศึกษาวิธีการสร้างไฟล์หรืออัพโหลดไฟล์ได้โดย คลิกที่นี่ ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่

1.  แก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ไม่ทำงานเนื่องจาก Bios ขาดไฟเลี้ยง   โดย : ยศพงศ์ ไชยฤกษ์ (เทคนิคการทำงาน)   เผยแพร่เมื่อ : 07/10/2566 ผู้อ่าน (54)
2.  บทความ ข้อมูลห้องสุรนารีและการติดตั้งระบบขยายเสียงงานเกษียณ ศควท. 2566   โดย : ยศพงศ์ ไชยฤกษ์ (เทคนิคการทำงาน)   เผยแพร่เมื่อ : 19/09/2566 ผู้อ่าน (51)
3.  การแก้ไขปัญหาเครื่อง GEOMETRICS รุ่น NZXP-48-ES ไม่ทำงานเนื่องจากเครื่องเข้าระบบปฏิบัติการไม่ได้   โดย : ยศพงศ์ ไชยฤกษ์ (การแก้/ไขปรับปรุง)   เผยแพร่เมื่อ : 06/07/2566 ผู้อ่าน (62)
4.  การอ่านค่าตัวเก็บประจุ(C) จากรหัสตัวเลข   โดย : ยศพงศ์ ไชยฤกษ์ (ความรู้พื้นฐาน)   เผยแพร่เมื่อ : 9/6/2566 ผู้อ่าน (52)
6.  แก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ ACER รุ่น Aston VM6680G ค้างสถานะเปิดอัตโนมัติ   โดย : ยศพงศ์ ไชยฤกษ์ (เทคนิคการทำงาน)   เผยแพร่เมื่อ : 8/6/2566 ผู้อ่าน (46)
7.  OPL-การแก้ปัญหาการเกิดการแจ้งเตือน(Alarm) ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า GB Power รุ่น GB-C125 (1)   โดย : ชาตรี ชวนะนรเศรษฐ์ (การแก้/ไขปรับปรุง)   เผยแพร่เมื่อ : 08/06/2566 ผู้อ่าน (74)
8.  การปรับปรุงวัสดุยึดสกรู เครื่องตัดตัวอย่างหิน   โดย : สงคราม ยาวะประภาษ (การแก้/ไขปรับปรุง)   เผยแพร่เมื่อ : 08/06/2566 ผู้อ่าน (71)
9.  การซ่อม Regulator ของชุดทดสอบ Filter Press for Muds   โดย : สงคราม ยาวะประภาษ (การแก้/ไขปรับปรุง)   เผยแพร่เมื่อ : 08/06/2566 ผู้อ่าน (52)
10.  การศึกษาต้นทุนการจัดเตรียมวัสดุจัดทำสื่อการเรียนรู้ (แถบตะกอน) สำหรับรายวิชา 534306 วิทยาการตะกอน   โดย : หนึ่งฤทัย ประเสริฐ (เทคนิคการทำงาน)   เผยแพร่เมื่อ : 08/06/2566 ผู้อ่าน (58)
Total : 10 Page 1 All Page 1
Go to 1
Top 10 most read
User Login
© Design and Dev By CMJ.